Campania 10 ani de BestKids – Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „10 ani de BestKids” – CAMPANIE IN MAGAZIN si ONLINE BestKids, 23 Mai – 2 Iunie 2017

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „10 ani de BestKids” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este  SC eVision SRL. cu sediul in Strada Avram Iancu, nr 442-446, Depozit Coratim, Hala 12, Floresti, judetul Cluj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1555/2007, cod unic de inregistrare RO21480653, inregistrata la Autoritatea Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 11830 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Campania promotionala se va desfasura la nivel local in magazinul BestKids si online pe site-ul BestKids https://www.bestkids.ro/ in intervalul 23.05.2017 – 02.06.2017, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Baza de date a Campaniei promotionale vor fi operata prin intermediul  SC eVision SRL. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Eugen Ionesco 40/6, judetul Cluj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1555/2007, cod unic de inregistrare RO21480653, inregistrata la Autoritatea Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 11830.

1.4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea in tabul Notes de pe pagina de Facebook BestKids  -https://www.facebook.com/bestkidsonline/ cat si pe blogul BestKids – http://www.bestkids.ro/blog .Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe https://www.facebook.com/bestkidsonline/ . Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 23.05.2017 – 02.06.2017 in magazinul BestKids si pe site-ul BestKids.ro

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care participa la campanie, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta mai mare de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, (denumite in continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie angajatii  Sc eVision SRL sotii/sotiile si afinii acestora.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la prezenta campanie si pentru a intra in posesia unui premiu, fiecare participant trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

a) Sa ne viziteze in magazinul BestKids din Platinia Shopping Center

b) Sa completeze un talon de concurs cu datele personale

c) Sa finalizeze o comanda online pe site-ul https://www.bestkids.ro/

Castigatorii se vor desemna prin tragere la sorti. Premiile acordate sunt detaliate in Sec. 6.

SECTIUNEA 5. VALIDAREA INREGISTRARILOR

Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

· inscrierile trebuie sa se faca in perioada  in perioada 23.05.2017 – 02.06.2017 desfasurarii Campaniei;

· utilizatorii inscrisi trebuie sa aiba domiciliul in Romania si sa aiba peste 18 ani la data inceperii campaniei;

· talonul de concurs trebuie sa nu contina informatii despre alte marci, sa nu contina texte sau imagini pornografice, erotice, rasiste, defaimatoare sau orice alte date in contradictie cu legislatia in vigoare si sa nu incalce legea dreptului de autor. comanda online sa nu fie anulata, rezervata sau refuzata de catre clientii BestKids

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii promotionale pot fi vizualizate mai jos:
– Delfin Interactiv Blu Blu
– Papusa Nena Junior Chef
– Mascota FlipaZoo 32 cm – Girafa si Hipopotam
– Studio de Crosetat Ultimate Designer Cra-Z-Knitz
– Papusa Baby Wow Luca
– Prietenul Meu Mickey Povestitorul
– Set Cling Creator – Gelsticker Designer
– Plus Interactiv Wha Whaa Whacky Hot Dog
– Kit Constructie cu Lumini Laser 8 in 1 – Camion
– Catelusul Lucy
– Lansator Glow Show
– Set Imaginea Perfecta
– Bebe Nenuco – Baita cu Spuma
– Joc Drept la Tinta
– Servieta Frozen cu 150 de Culori
– Joc Interactiv Comoara din Seif
– Joc Ilie Scafarlie
– Casuta Garden House cu Tunel
– Piscina Easy Set cu Pompa de Filtrare
Valoarea neta totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 4192 Lei, cu TVA inclus.

Parametrii tehnici ai premiilor nu se pot modifica. Nu se acorda c./val. in bani a premiilor castigate.

Un participant poate primi maxim 1 premiu in cadrul acestei campanii. Premiile nu sunt transmisibile.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc in data de 06.05.2017, in Magazinul BestKids , in prezenta unui reprezentant la Organizatorului si prin material video. Numele castigatorilor vor fi facute publice printr-o postare pe facebook. Urmand ca in interval de 5 zile lucratoare acestia sa fie contactati. Termenul de validare a castigatori este pana pe 09.06.2017.

Pentru premiile acestei promotii nu vor exista rezerve. In conditiile in care un castigator nu indeplineste conditiile de validare sau nu poate fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului,  premiul ramane neacordat.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

1.  Anuntare

Castigatorii premiilor vor fi anuntati pe pagina de Facebook BestKids Romania, printr-un printr-o postare in data de 06.06.2017.

2. Validare

– Pentru validare castigatorii vor fi anuntati telefonic si pe email: Mesaj- care trebuie sa contina numele Campaniei, datele cu caracter personal ale castigatorului corecte si complete  (nume, prenume, adresa mail si numarul de telefon).

Se vor acorda 10 premii pentru clientii din online si 10 premii pentru clientii din magazinul fizic. Dupa desemnarea castigatorilor, se vor alege premiile aleatoriu pentru fiecare dintre castigatori.

Premiile pentru castigatorii din magazinul BestKids se vor ridica de la Magazinul BestKids din Platinia Shopping Center, Calea Manastur, nr 2-6, Cluj Napoca, in intervalul 10am – 10pm, incepand cu data de 07.06.2017  si pana in 09.06.2017, urmand ca premiile pentru castigatorii din online sa fie trimise prin curierat.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

· Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de orice tentativa care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

(1) Prin participarea la campania „10 ani de BestKids” si prin furnizarea in mod direct, liber, informat si sub semnătură a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing, la includerea acestora in baza de date activa a Operatorului SC eVision SRL, operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea și transferul datelor sub nr. 11830 pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate și statistica, si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei.

(3)Următoarele  date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale:

· pentru participanti: nume şi  prenume, nr.telefon mobil si adresa e-mail.   Scopurile utilizării bazei de date sunt: înmânarea premiilor, centralizarea  de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing  direct, precum informarea persoanelor incluse în baza de date a operatorului  prin diverse mijloace de comunicare (inclusiv  e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la   alte acţiuni de marketing desfaşurate în viitor de catre Operator.

· pentru căștigători: acestia  isi vor scrie datele personale corecte si complete intr-un borderou: nume și  prenume, nr. telefon mobil,  adresa de e-mail,  premiul obținut,  semnatura, valoarea premiului, și fotografie sau alte materiale informative  legate de promoție și de acordarea premiului, cu acordul liber și informat al  câștigătorilor.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit legislatiei.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră,confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei,

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: [email protected] in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, pe pagina de Facebook – BestKids https://www.facebook.com/bestkidsonline/

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor, anuntul va fi facut in magazinul participant la promotie si pe pagina de Facebook, BestKids https://www.facebook.com/bestkidsonline/

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si cu modificarile ulterioare.

BestKids.ro

SC eVision SRL

Written by Florina